Regulamin

Stalowy system ścian słupowo-ryglowych Jansen Viss

Regulamin

  1. Administratorem Strony https://interprodukt.pl (dalej „strona”) jest Interprodukt Jan Biłko (dalej „Firma”) z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, NIP  945-131-88-55.
  2. Na Stronie, poza danymi o charakterze informacyjnym, znajduje się formularz umożliwiający przesyłanie do Firmy zapytań dotyczących świadczonych usług.
  3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika/potencjalnego klienta zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie. Udzielenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu.
  4. Zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywanie jest udzielana na rzecz Firmy dla wewnętrznych celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Firma.
  5. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
  6. Skorzystanie z uprawnień wymienionych powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres: biuro@interprodukt.pl, stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika.
  7. Adres e-mailowy: biuro@interprodukt.pl jest również właściwy dla zgłaszania Firmie wszelkich uwag i wskazówek dotyczących strony i usług świadczonych przez firmę Interprodukt.