Informacja o RODO

Zapoznaj się informacjami na temat przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,
pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z tym:
Administratorem Państwa danych osobowych jest INTERPRODUKT
ul. Łepkowskiego 8/60, 31-422 Kraków z siedzibą na ul. Bociana 4A/3, 31-231 Kraków.

Mogą się Państwo skontaktować z nami pod wskazane na stronie numery telefonów. Formularz kontaktowy z którego chcą Państwo skorzystać wymaga od Państwa podania imienia, nazwiska oraz adresu mailowego. Są to podstawowe dane osobowe jakimi musimy dysponować, by móc odpowiedzieć na zadane przez Państwa pytanie za pomocą formularza kontaktowego. Mogą Państwo podać nam swój numer telefonu w treści wiadomości, byśmy mogli skontaktować się z Państwem telefonicznie.

Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego lub maila jednocześnie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres mailowy i telefon, a także podają je Państwo dobrowolnie.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na Państwa pytanie. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane inny odbiorcom danych osobowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane.

Jeśli zdecydują się Państwo na współpracę z nami, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy o współpracy.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wskazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw, wolności, lub gdy Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy o wysyłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@interprodukt.pl lub drogą pocztową na adres: ul. Bociana 4A/3, 31-231 Kraków, a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 roku do Prezesa urzędu Ochrony Danych).